Ortaokul

YEK Ortaokulu

Uygulamalı öğrenme biçiminin çocukların gelişimindeki önemine inanarak planladığımız eğitim sistemimizde özellikle akademik hayatın temel inşa noktası olan ortaokulun önemi yadsınamaz.

Çıktığımız yolda öğrencilerimizin hem sayısal hem de sözel derslerde zengin bir alt yapı ile ilerlemeleri için güçlü bir kadro ile sistemli bir eğitim programı uyguluyoruz.

Özel YEK Ortaokulu’nda kültürel değerlerinin farkında ve bilincinde, akademik ve sosyal açıdan güçlü, problem çözme becerisini kazanmış, öğrenmeyi öğrenmiş, sanatsal ve sportif anlamda da yeteneklerini keşfetmiş, saygılı, modern, üretken, ülke ve ailesine faydalı bireyler yetiştirmek hedefimiz olup, bu doğrultuda eğitim programları oluşturulmuştur. Her öğrencinin öğrenme stiline uygun eğitim çalışmaları ve uygulamaları ile kalıcı, yaparak, yaşayarak etkin öğrenme sağlanmaktadır.

Özel Yek Ortaokulu’nda
Eğitimin Temel Unsurları;

• Sözel ve Sayısal alanın temeli : Matematik ağırlıklı eğitim
• Haftada 12 saat interaktif, konuşma esaslı, İngilizce Eğitimi
• Seçmeli 2.ci yabancı dil
• Etüd programı ve periyodik deneme sınavları
• Etkin liseye geçiş sınav programı, çalışma kampları
• Profesyonel öğrenci koçluğu , rehberlik ve pdr uygulamaları
• Ulusal ve Uluslararası Projeler, olarak ön plana çıkmaktadır.

yek-egitim-ogrenci

LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİNE UYGUN, UYGULAMALI AKADEMİK PROGRAM

7. sınıftan itibaren, liseye geçiş sınavına hazırlık akademik programı, titizlikle planlanmıştır. Öğrencilerimizin kurs ve özel ders ihtiyacı duymaksızın hazırlanan programda, akademik desteğin yanında, rehberlik anlamında da seminerler ve uygulamalar yapılmakta olup, bir bütün olarak sınava hazırlanmaları hedeflenmiştir. Sınav öncesi yapılan çalışma kampları da öğrencilerimizin sınava konu eksiği olmadan, tam donanımlı olarak girmesini sağlamaktadır. Etüt programı ve düzenli sıklıkla yapılan deneme sınavları ise hedeflerine ulaşmalarında etkin rol oynamaktadır.

Yabanci-dil
  • Dili yaşayarak öğrenme temeline dayanan ”Deneyimsel Eğitsel Model” uygulanmaktadır.
  • Native speaker ve grammer öğretmenlerimiz ile yoğun yabancı dil programı uygulanmaktadır.
  • Okuma- yazma- anlama ve konuşma odaklı dört temel beceri esas alınmaktadır.
  • Konuşma odaklı interaktif yabancı dil programımız ile konuşan nesil hedeflenir.
  • İkinci yabancı dil seçmelidir.
  • Yıl içinde uygulanan YEK Exam sınavları ile öğrencilerimizin ilerleme seviyeleri değerlendirilir.
  • Yurtdışı dil okulu programları düzenlenip, katılım teşvik edilir.
  • Okulumuza yurtdışından misafir öğrenciler davet edilerek, farklı dil ve kültürleri deneyimlemeleri amaçlanır.
  • Uluslararası projelere katılarak, özgüvenleri arttırılır.Diğer yabancı dillere bakış açıları olumlu yönde etkilenir.
  • The YEK Journal dergi çalışması ile kendilerini yabancı dilde ifade etmeleri sağlanır.
yek-egitim-ogrenci

YEK Ortaokulu Rehberlik ve Danışmanlık servisimizde esas, öğrencilerimizin akademik – sosyal gelişim ve farklılıklarını dikkate alarak, uygulama ve çalışmalar yapmaktır. Bu düşünce ile, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfederek kendilerini tanıması, hedef ve süreç bilinci aşılayarak ders çalışmaktan keyif almaları, öğrenme stillerini öğrenmesi, farkındalığı ve özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, akademik-psiko-sosyal anlamda karşılaşacağı zorlukları aşmayı öğrenmiş bir birey olarak lise eğitimine başlaması, rehberlik servisi olarak hedefimizdir.

Okulumuzda, öğrenci-okul-veli çemberini esas alan 3 boyutlu rehberlik sistemi esastır. Öğrenci ve veliye yönelik seminerler, öğrencinin başarısını arttıran motivasyon çalışmaları, uygulamalar ve testler rehberlik ve danışmanlık servisi tarafından uygulanarak, öğrencinin gelişimi psiko-sosyal ve akademik olarak desteklenmekte ve izlenmektedir. Eğitim Koçluğu çalışmalarımızda ise, her sınıfın belirlenen bir öğretmen koçu olmakta, yıl içinde öğrencilerimizin rehberliği ve koçluğu birebir yapılmaktadır. 5. sınıftan itibaren, çalışma programlarının hazırlanması, verimli ders çalışma teknikleri, başarı grafiğinin izlenmesi gibi hem akademik hem de sosyal- duygusal- bilişsel açıdan, bir bütün olarak öğrencinin gelişim takibi yapılır. Öğrencilerimizin karakterinin oluştuğu ergenlik döneminde iyi insan olma yönünde yapılan bu tür çalışma ve takip sistemi ve bu süreçte okul – veli işbirliği önem kazanmaktadır. 7. ve 8. sınıfta ise, sınava yönelik rehberlik çalışmaları hız kazanmakta, öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için gereken tüm çalışma, seminer ve uygulamalar yapılmaktadır.

Atelye

ÖĞRENCİLERİMİZ ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA SOSYALLEŞİYOR

Atölye ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin el becerisi, görsel ve işitsel yetenekleri geliştirilmekte, inovatif sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Okulumuzun kulüp programı, öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla her akademik yıl, öğrencilerimizin birer kulüp seçmeleri desteklenmektedir.

• Drama Atölyesi
• Resim/Karakalem
• Ekoloji
• Görsel Sanatlar Atölyesi
• Bocce
• Robotik-Kodlama
• Müzik Atölyesi
• Basketbol
• Fotoğrafçılık
• Akıl Oyunları Çalışmaları
• Voleybol
• Masa Tenisi
• Modern Dans/Halk Oyunları • Futbol
• Sinema Günleri
• Geziler
• Oryantiring
• Hızlı okuma

ÖZEL YEK ORTAOKULU’NDA YAŞAM

7. sınıftan itibaren, liseye geçiş sınavına hazırlık akademik programı, titizlikle planlanmıştır. Öğrencilerimizin kurs ve özel ders ihtiyacı duymaksızın hazırlanan programda, akademik desteğin yanında, rehberlik anlamında da seminerler ve uygulamalar yapılmakta olup, bir bütün olarak sınava hazırlanmaları hedeflenmiştir. Sınav öncesi yapılan çalışma kampları da öğrencilerimizin sınava konu eksiği olmadan, tam donanımlı olarak girmesini sağlamaktadır. Etüt programı ve düzenli sıklıkla yapılan deneme sınavları ise hedeflerine ulaşmalarında etkin rol oynamaktadır.