Öğrencilerinize koçluk eğitimi veriyor musunuz?
Her öğrencinin koçu oluyor. Koçlarıyla dersleriyle veya kişisel problemleriyle alakalı her türlü desteğe ihtiyacı olduğu anda yanında oluyoruz.
LYS'ye hazırlanan öğrencilere ders veriyor musunuz?
YEK Eğitim Kurumları Özel öğretim kursu olarak faaliyet gösterdiği için sadece Orta öğretime giden öğrenciler öğrenim görebilmektedir.
Deneme sınavları sonuçlarına göre sınıf değişikliği yapıyor musunuz yoksa sürekli aynı sınıfta mı öğrenimlerine devam ediyorlar?
Sınıflarımızı oluştururken ilk olarak referans aldığımız etken okullar oluyor. Özellikle 9-10-11 sınıflarımız için aynı okuldan gelen öğrencilerimizle bir sınıf oluşturmayı tercih ediyoruz. YGS-LYS öğrencilerimizi için öncelikle okullarına göre sınıflarına alıyoruz ama zaman ilerledikçe öğrencinin sınav ve sınıf başarısı değiştikçe bir üst sınıfa veya bir alt sınıfa alma durumumuz oluyor.
LYS'ye hazırlanan öğrencilere ders veriyor musunuz?
YEK Eğitim Kurumları Özel öğretim kursu olarak faaliyet gösterdiği için sadece Orta öğretime giden öğrenciler öğrenim görebilmektedir.